Vriend worden?

Steun ons werk en word vriend van stichting Vrienden van Zorgboerderij de Leemberg.

Leden ontvangen elk jaar een uitnodiging voor de vriendenmiddag waar u kunt genieten van demonstraties van de activiteiten die de deelnemers op de boerderij doen. Eind van de middag een hapje en een drankje en de mogelijkheid om de boerderij met zijn deelnemers en bewoners beter te leren kennen.

Aanmelden kan via email: vriend@zorgboerderijdeleemberg.nl of door het formulier onder de knop 'ik word vriend' in te vullen en te retourneren.

EEN GEIT ADOPTEREN?

Als je een geit adopteert kun je binnen de openingstijden van de kinderboerderij naar je eigen geit komen kijken. De geit blijft uiteraard op de kinderboerderij. Met regelmaat krijg je een update over jouw geitje via de mail. Hoe leuk is dat?


.

Wat doen wij met de donaties?

Afgelopen jaren hebben de deelnemers diverse uitstapjes gemaakt waarbij de Stichting een deel van de kosten op zich heeft genomen. Hierdoor was het voor iedereen mogelijk om deel te nemen. Ook is elk jaar een BBQ bekostigd uit de gelden van de Stichting. Ook de jaarlijkse vakantieweek is voor iedereen mogelijk gemaakt door de donaties van de vrienden. In 2016 is er mede door een donatie van de Rabobank een Quattrocycle aangeschaft die met regelmaat gebruikt wordt door de deelnemers.In 2019 is er een overkapping gedoneerd door de Meeus Stichting voor de bewoners van de nieuwe appartementen. In 2021 zijn verschillende activiteiten in de vakantieweek bekostigd door de stichting Hieronder een verslag

In 2023 zijn er geen donaties ge int vanwege persoonlijke omstandigheden van het bestuur. Er is een donatie van € 250 euro gedaan door een deelnemer. In 2024 maken wij een nieuwe frisse start met nieuwe bestuursleden en nieuwe activiteiten.

.

De Stichting heeft de ANBI status.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 
Doelstelling

De stichting ‘’Vrienden van Zorgboerderij De Leemberg’’ is in juni 2015 opgericht en heeft ten doel: het verlenen van steun aan zorgboerderij De Leemberg in de meest ruime zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het wekken van belangstelling voor het werk van zorgboerderij De Leemberg, het werven van fondsen en het organiseren van activiteiten van allerlei soort om met de gegenereerde gelden, materiële en immateriële middelen te verschaffen aan (de cliënten van) de Leemberg die niet uit de reguliere zorg kunnen worden betaald. 
Bestuur

J.J. Sommeling-van Houselt ( Voorzitter,secretaris)

J. Franzen ( Penningmeester)

P.Huijgens ( Algemeen bestuurslid)

M. Geerings ( Algemeen bestuurslid)

zie voor een functiebeschrijving onderstaande link
Algemene gegevens:

Bezoekadres:

Dorpsstraat 51, 4634 TN Woensdrecht

0164-856471

Emailadres: vriend@zorgboerderijdeleemberg.nl

Bankrekening: NL47 RABO 0305 7035 36

KvK nummer: 63595400

RSIN 8553.05.344


 
 
Actueel beleidsplan

Het beleid van Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Leemberg is hoofdzakelijk gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling zoals benoemd in de statuten. Deze verwezenlijking houdt grotendeels het organiseren van activiteiten en het werven van aandacht voor het werk van Zorgboerderij de Leemberg in. De stichting beoogt Zorgboerderij de Leemberg te ondersteunen in de ruime zin des woords. Verworven gelden worden besteed aan spaarprojecten die zijn goedgekeurd door het bestuur en die passen binnen de doelstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting werft gelden door het organiseren van activiteiten en het benaderen van potentiele donateurs. Voor de spaarprojecten/investeringen worden bestemmingsreserves gevormd. Deze worden vervolgens in mindering gebracht op het actief. Giften worden op deze manier in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag van de investering. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig en mits vooraf goedgekeurd door het bestuur. De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De inkomsten en het vermogen worden beheerd door de voorzitter en de penningmeester.


 
Balans en staat van baten en lasten

Als u op onderstaande knop klikt ziet u een overzicht van de cijfers