Individuele /ambulante ondersteuning

Wij bieden praktische en sociale hulp in het dagelijks leven. Een persoonlijk begeleider helpt om zelfstandig te (blijven) leven. Of ondersteunt met een ziekte, beperking of gedragsproblemen.
Individuele begeleiding is één op één ondersteuning.

De begeleider van zorgboerderij De Leemberg komt thuis voor ondersteuning bij de hulpvraag. Voorafgaand aan de begeleiding worden, in overleg, doelen en hulpvragen opgesteld die vervolgens in het zorgplan verder worden uitgewerkt.

Voorbeelden van individuele begeleiding kunnen zijn:

  • hulp bij de administratie, post en financiën (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
  • hulp bij boodschappen doen;
  • hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
  • woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
  • hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
  • contact zoeken met mensen in de omgeving;
  • hulp om te communiceren met anderen;
  • hulp om gedragsproblemen te verminderen.

Begeleiding kan ook zijn: hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak. Bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking heeft. In andere situaties valt hulp bij de persoonlijke verzorging onder wijkverpleging.