Wonen op de zorgboerderij

Onze kleinschalige woonvoorziening is geschikt voor meerdere doelgroepen. Te denken valt aan; Psychiatrie, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, ex verslaving.

Bewoners van onze kleinschalige woonzorg kunnen, met hulp, hun dagen prettig doorbrengen. Met alle ruimte om zelf de keuzes te maken die zij wensen. Persoonlijke aandacht staat voorop. In goed overleg met de bewoner zelf of in samenspraak met diens familie wordt de benodigde begeleiding afgestemd op de bewoner.

Gezelligheid, warmte, lekker en gezond eten, betekenisvolle contacten, sociale of culturele activiteiten, een gevoel van vrijheid én veiligheid, door het beschikbaar zijn van begeleiding en wonen in een beschermde omgeving op de boerderij. Er is 24 uur per dag begeleiding in de nabijheid.

Alcohol en middelengebruik ( buiten door een arts voorgeschreven medicatie) is NIET TOEGESTAAN op onze boerderij. Er is een zero tolerance beleid !

Elke bewoner heeft de beschikbaarheid over een eigen woonruimte met eigen sanitair. In de woonruimte kan niet gekookt worden. Er is een gezamenlijke leefkeuken waar de maaltijden genuttigd worden en de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Wij vinden dit contact tijdens de maaltijd erg belangrijk.

Je kunt hier komen wonen als je WLZ indicatie wonen of WMO indicatie beschermd wonen hebt.

Er is momenteel een wachtlijst.