zorgboerderij De Leemberg

De deelnemers die aan de dagbesteding op de zorgboerderij deelnemen of wonen op de zorgboerderij hebben uiteenlopende hulpvragen. De zorgboerderij is gericht op volwassenen ( vanaf 18 jaar) met:


* Een verstandelijke beperking
* Niet aangeboren hersenletsel
* GGZ problematiek

* Autisme

De volgende groepen cliënten kunnen niet bij ons terecht :

 • Personen die jonger zijn dan 18 jaar
 • Personen met een actueel verslavingsprobleem van alcohol en/of drugs
 • Personen die een zedendelict hebben begaan
 • Personen waar onvrijwillige zorg voor moet worden ingezet
 • Personen die agressie vertonen


De zorgboerderij wordt gecombineerd met een kinderboerderij waardoor er verschillende activiteiten voor de deelnemers van de dagbesteding zijn.Er is een kinderboerderij team,kantine team,een keuken team ,een klusteam en natuurlijk de dieren die verzorgd moeten worden. Voor ieder wat wils en genoeg variatie.

Ook voor kleinschalig, gezellig ,huiselijk en wonen met persoonlijke zorg en aandacht bent u bij ons op het juiste adres.


Wij willen onze deelnemers en bewoners een plek bieden waar je met plezier bent en waar gewerkt en gewoond kan worden in eigen tempo en zonder druk maar wel met een duidelijk doel. Een veilige plek waar je welkom bent en je je thuis voelt!

 
 

Visie & doelstellingen

De zorgboerderij heeft de volgende doelstellingen;
Gebruik maken van de kwaliteiten van de deelnemers
Benadering vanuit de normaliteit
Een zinvol, menswaardig bestaan
Opbouwen van zelfvertrouwen
Ontdekken van eigenschappen en vaardigheden stimuleren
Het leren omgaan met je beperking
Het opdoen van positieve ervaringen
Het opbouwen van relaties met andere mensen
Samen werken
Structuur en ritme in het dagelijks leven bieden

Centraal staat de vraag en specifieke wensen van de individuele deelnemer waarbij uit wordt gegaan van de mogelijkheden van de deelnemer en niet van zijn of haar beperkingen.

De identiteit van De Leemberg staat voor; huiselijkheid, deskundigheid, zorgzaamheid, persoonlijke benadering en geduld waarbij gebruik wordt gemaakt van een rustige en overzichtelijke omgeving.
Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de deelnemer.
Normaliteit staat hoog in het vaandel.

De zorgboerderij biedt professionele zorg waarbij gebruik wordt gemaakt van de rustgevende werking van het buitenleven, de ruimte en de omgang met dieren en mensen.

Door persoonlijke benadering en respectvolle bejegening, een veilige plek waar de deelnemer zich thuis voelt.
De zorgboerderij probeert in te springen op de specifieke behoeftes en de vraag van de deelnemer.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de deelnemer en niet naar zijn of haar beperkingen.
Voortdurend wordt er nagedacht over de kwaliteit van de zorg en de wensen van de deelnemers.


Kwaliteit

Bij Zorgboerderij De Leemberg nemen wij de kwaliteit van zorg uiterst serieus.Zorgboerderij De Leemberg heeft de kwaliteits certificering ISO 9001 behaald welke gewaarborgd wordt door de directie en management. Met dit gedegen kwaliteitsbeleid streeft Zorgboerderij De Leemberg naar een cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg.

Altijd in beweging

Als jonge organisatie is Zorgboerderij De Leemberg altijd in beweging. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen zich kan ontwikkelen. Als mens, als maatschappij en als organisatie. We zijn aangesloten Bij Samenwerkende zorgboeren zuid. We zijn actief in de sector Gehandicaptenzorg en werken volgens het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en het daarbij horende kwaliteitsrapport. Het kwaliteitsrapport geeft zicht op met welke wijze wij stappen zetten met de deelnemers en bewoners naar meer zelfredzaamheid.

Onszelf verbeteren

We proberen onszelf constant te verbeteren, vooral op basis van de wensen van de deelnemers en bewoners en het efficiënter leveren van zorg. Zo hebben we een deelnemersraad die zich richt op onderwerpen die van belang zijn voor alle deelnemers en bewoners binnen Zorgboerderij De Leemberg. Ook werken we met het resultaat meetsysteem "Vanzelfsprekend", waarin al onze deelnemers en bewoners hun mening over Zorgboerderij De Leemberg kunnen geven. We hechten veel waarde aan feedback van alle deelnemers en bewoners. De eventuele klachten en kritiek, welke ook bij een externe klachtencommissie gedaan kunnen worden, behandelen we zorgvuldig.

Boven alles moet zorg vooral van goede kwaliteit zijn en daarom doen wij het op onze eigen manier, vanuit een degelijke basis en met oog voor de toekomst.

Samenwerkende Zorgboeren Zuid.

zorgboerderij De Leemberg is aangesloten bij Samenwerkende Zorgboeren Zuid.

Hier wordt maatwerk geleverd aan iedereen die met een hulpvraag naar de zorgboerderij komt. SZZ is daarbij een sterke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals.

SZZ zet in op:

 • Kwalitatief hoogwaardige zorg
 • Voortdurende innovatie op het gebied van zorg
 • Professioneel zorgaanbod voor een zo groot mogelijk aantal doelgroepen
 • Lokale en regionale inbedding en samenwerking
 • Brede belangenbehartiging en voorlichting voor alle aangesloten zorgboerderijen
 • Samenwerking met overheden en organisaties op het gebied van landbouw en zorg